Výsledky recenzí abstraktů

07.05.2015 17:21

Dne 7. 5. 2015 byli všichni autoři abstraktů konferenčních příspěvků vyrozuměni o výsledcích recenzního řízení (přijetí abstraktů, příp. požadavcích na konkrétní úpravy). Program konferenčních sekcí bude zveřejněn po jeho konečném sestavení.