Konference

Téma: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu
Termín: 16. – 18. 9. 2015
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň (Fakulta elektrotechnická)