Sekce

  1. Teorie a metoda v pedagogice (místnost EU102)
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec (místnost EU104)
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (místnost EU106)
  4. Badatelství v současné škole (místnost EU108)
  5. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání (místnost EU109)
  6. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání (místnost EU111)
  7. Posterová sekce (vestibul Fakulty elektrotechnické)

Zhodnocení jednotlivých sekcí si můžete prohlédnout nebo stáhnout v pdf.