Sekce 4

Badatelství v současné škole

Místnost: EU108
Vedoucí sekce: doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. a PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
Mgr. Martina Bukvajová Klíma školy, spokojnosť s klímou školy, vzťah klímy školy s vzdelávacími výsledkami
Mgr. Matěj Chour Výzkum dětského pojetí fenoménu odměny a trestu u dětí předškolního věku
Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Palestinské školství a palestinští křesťané – otázka křesťanské minority
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
Mgr. Veronika Havlíčková
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Pitvy a pitevní alternativy – etické a sociální kontexty výzkumu jejich výukových aplikací
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. Metodologické a etické souvislosti výzkumu žáků na 1. stupni ZŠ
Mgr. Markéta Holubová Změna třídního klimatu po odchodu žáků do osmiletých gymnázií
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Etické aspekty pedagogického výskumu
Čtvrtek 17. 9. 2015 (11:00 – 12:30)
Mgr. Lukáš Rokos
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková Nábožensko-pedagogický dialog v postmoderní škole
Mgr. Monika Součková Hodnocení kurikula škol z pohledu konceptu společného dobra: Případová studie Waldorfských škol
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná Transfer poznatků z pedagogických výzkumů a jeho aplikace ve výzkumu
Čtvrtek 17. 9. 2015 (13:30 – 15:00)
Mgr. Petra Kaduchová Výběr metod v edukaci seniorů
Mgr. Dana Vicherková
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Aktivizační metoda a klima výuky