Postery

Poster bude prezentován v rámci posterové sekce. Posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce. Autoři posterů jsou zodpovědni za:

  • obsahovou a formální stránku posteru (prosím dodržujte jednotnou grafickou podobu – šablona pro přípravu posteru je k dispozici zde ke stažení),
  • vytisknutí posteru v požadovaném formátu a množství (1x A0 k prezentaci, 25x A4 k distribuci pro zájemce),
  • umístění posteru na vymezeném místě (min. 30 min před začátkem prezentací).

Další informace k posterové sekci poskytne emailem (kliknutím na jméno zvolíte možnost odeslat e-mail) PhDr. Josef Slowík, Ph.D. nebo Mgr. Pavla Soukupová.