Sekce 5

Cíle a obsah výchovy a vzdělávání

Místnost: EU109
Vedoucí sekce: doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. a Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Údolí smrti kurikulárních reforem
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Sociální a etické aspekty v kurikulech pro předškolní vzdělávání
PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. Překlad jako cesta k porozumění – současné pojetí ve výuce cizího jazyka a dosud otevřené možnosti
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Co zamýšlejí učit a co učí učitelé 1. stupně ZŠ o 17. listopadu
Mgr. Barbora Tallová Sociální potřeby seniorů účastnících se institucionálního vzdělávání
Mgr. Iva Metelková Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie