Konferenční poplatek

Všechny poplatky kromě poplatku za účast pouze na doktorském semináři zahrnují platbu za společenský večer.

Typ poplatku Při uhrazení
do 15. 6.
Při uhrazení
po 15. 6.
Základní (pro aktivní účastníky, bez slev) 1980,- Kč 2150,- Kč
Pro členy ČAPV 1680,- Kč 1800,- Kč
Pro studenty doktorského programu 980,- Kč 1050,- Kč
Pro pasivní účastníky bez vystoupení s příspěvkem (nezahrnuje sborník: v případě zájmu o sborník je nutné uhradit základní poplatek nebo poplatek pro členy ČAPV v plné výši) 750,- Kč 850,- Kč
Pouze doktorský seminář (nezahrnuje účast na konferenci, sborník ani společenský večer) 600,- Kč 700,- Kč

Pokyny k platbě

Platba je možná pouze převodem na účet.
Doklad o platbě bude vyžadován u prezence!
V případě neúčasti se uhrazený poplatek nevrací (vyjma prokazatelně doložených mimořádně závažných důvodů)!

PŘÍJEMCE PLATBY:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ 497 77 513
DIČ CZ 497 77 513
BANKA: Komerční banka
ČÍSLO ÚČTU: 4811530257/0100
VARIBILNÍ SYMBOL (povinně): 424076
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE (povinně): Jméno a příjmení účastníka