Elektronický sborník

  • Všechny prezentované příspěvky bylo možné publikovat v elektronickém sborníku příspěvků, jehož editace byla dokončena a momentálně probíhá zpracování CD, na kterých jej účastníci obdrží ve druhé polovině února 2016. Omlouváme se za opožděné vydání sborníku způsobené mimořádně vysokým počtem zaslaných příspěvků, které si vyžádaly delší čas pro recenzní řízení a editaci. Děkujeme za pochopení.
  • Stanovený rozsah příspěvku byl 8 – 15 normostran (tedy 14 400 – 27 000 znaků včetně mezer).
  • Podrobné požadavky k formální úpravě příspěvku byly dostupné ke stažení  zde (pdf) a při zpracování příspěvku do elektronického sborníku běly být důsledně respektovány!
  • Pozor: odevzdané příspěvky při zpracování neprocházely jazykovou ani obsahovou úpravou, autoři jsou plně zodpovědni za jazykovou a obsahovou správnost (tedy i za případné chyby a nepřesnosti v textu)!
  • Příspěvky měly být zaslány e-mailem nejpozději do 30. 9. 2015 na adresu slowik.cz@gmail.com.