Program

Důležitá upozornění:

  • Program konference je již uzavřený a změny v jednotlivých sekcích jsou možné pouze po dohodě s vedoucími sekce.
  • U prezence musí účastník doložit potvrzení o platbě konferenčního poplatku.
  • V programu konference jsou zařazeny i příspěvky, jejichž abstrakty byly zaslány až po uzávěrce tisku sborníku abstraktů.

Středa 16. 9. 2015

08:00 – 10:00 prezence (vestibul Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň)
10:00 – 10:30 slavnostní zahájení, úvodní slovo děkanky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doc. PaedDr. Jany Coufalové, CSc., a náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí Bc. Evy Herinkové (posluchárna EP120)
10:30 – 11:45  jedná ní v plénu  (hlavní referáty)
11:45 – 12:00 organizační informace
12:00 – 13:15 přestávka na oběd
13:15 – 14:45 jednání v sekcích
14:45 – 15:15 přestávka s občerstvením (vestibul Fakulty elektrotechnické)
15:15 – 16:45 jednání v sekcích
17:00 – 18:00 členská schůze ČAPV (posluchárna EP120)
od 19:00 společenský večer (Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň)

Čtvrtek 17. 9. 2015

08:30 – 09:00 dodatečná prezence (vestibul Fakulty elektrotechnické)
09:00 – 10:30 posterová sekce (vestibul Fakulty elektrotechnické)
09:00 – 10:30 sympozium (místnost EU109)
10:30 – 11:00 přestávka s občerstvením (vestibul Fakulty elektrotechnické)
11:00 – 12:30 jednání v sekcích
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 15:00 jednání v sekcích
15:00 – 15:30 přestávka s občerstvením (vestibul Fakulty elektrotechnické)
15:30 – 16:15 jednání v sekcích
16:30 – 16:45 vyhlášení vítězných prezentací v posterové sekci (posluchárna EP120)
16:45 – 17:00 slavnostní zakončení konference (posluchárna EP120)

Pátek 18. 9. 2015

08:30 – 09:00 prezence (vestibul Fakulty elektrotechnické)
09:00 – 11:30 doktorský seminář – 1. seminář (místnost EU102)
11:30 – 13:00 doktorský seminář – 2. seminář (místnost EU106)