Sborník abstraktů

  • Výstupem z konference bude tištěný sborník abstraktů a elektronický sborník kompletních příspěvků.
  • Abstrakty konferenčních příspěvků byly přijímány prostřednictvím online formuláře do 30. 4. 2015. Všechny abstrakty příspěvků byly následně recenzovány a nejpozději 7. 5. 2015 byli všichni autoři abstraktů konferenčních příspěvků vyrozuměni o výsledcích recenzního řízení (přijetí abstraktu, příp. požadavcích na konkrétní úpravy – včetně termínu odevzdání upravené verze).
  • Všechny včas odevzdané, recenzované a přijaté abstraky příspěvků budou obsaženy v tištěném sborníku abstraktů, který obdrží přihlášení účastníci při prezenci.
  • Do elektronického sborníku budou zařazeny všechny kompletní příspěvky odprezentované na konferenci a odevzdané nejpozději do 30. 9. 2015. Pokyny pro úpravu a odevzdávání příspěvků najdete na stránce Elektronický sborník. Elektronický sborník bude pro všechny účastníky k dispozici nejpozději do konce roku 2015.