Pokyny pro autory

Pokyny k prezentaci příspěvku

  • Příspěvek bude prezentován v rámci tematické sekce.
  • Prezentovány jsou teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky.
  • Vystoupení v sekci trvá max. 10 minut s následnou 5 – 10 minutovou diskusí.
  • Pro power-pointovou prezentaci bude k dispozici PC a dataprojektor.
  • Pokyny pro autory posterů jsou zveřejněny na samostatné stránce.

Další informace

  • Informace o tištěném sborníku abstraktů naleznete na samostatné stránce.
  • Informace o elektronickém sborníku prezentovaných příspěvků, včetně detailních pokynů pro úpravu a odevzdání příspěvku, naleznete na samostatné stránce.
  • Tištěný sborník abstraktů obdrží přihlášení účastníci v první den konference při prezenci, elektronický sborník kompletních příspěvků bude k dispozici do konce roku 2015.
  • Program jednotlivých konferenčních sekcí je zveřejněn pod odkazy na stránce Sekce.