Sekce 7

Posterová sekce

Místnost: vestibul Fakulty elektrotechnické
Vedoucí sekce: MgA. et Mgr. Roman Černík a Mgr. Milan Podpera

Program:

Čtvrtek 17. 9. 2015 (09:00 – 10:30)
Mgr. Iva Janoušová Učební úlohy zadávané učiteli vyškolenými v metodách kritického myšlení a ostatními učiteli
Mgr. Zuzana Juščáková, Ph.D.
Ing. Pavol Kaclík
Socioekonomický status žiaka verzus pridaná hodnota vo vzdelávání
Mgr. Kristýna Pulišová Problematický vztah rodiče a učitele
Mgr. Bohdana Richterová Krádeže ve školách – přehledová studie
Mgr. Jana Sedláčková Typologie rodinných vypravěčů
Mgr. Karel Ševčík Analýza finanční gramotnosti v českém kurikulu a srovnání s koncepcemi vybraných zahraničních států
Mgr. Anna Šmardová Styly neverbálního chování učitelů ve vyučování
Mgr. Jaroslav Šrejma Metody mravní výchovy žáků základních a středních škol
Mgr., Bc. Vít Šťastný Analýza nabídky individuálního soukromého doučování
RNDr. Tereza Kocová
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Těžká látka z pohledu žáka a učitele – výzkum vnímání obtížnosti geografických témat