Sekce 6

Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání

Místnost: EU111
Vedoucí sekce: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. a MgA. Eva Gažáková

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
Mgr. Tereza Češková
Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Analýza fází řešení problémových učebních úloh ve výuce přírodovědy
Mgr. Pavel Čopf Soukromá škola jako zdroj nerovnosti ve společnosti?
PhDr. David Greger, Ph.D.
PhDr. Ing. Petr Soukup
Ověření „Efektu velké ryby v malém rybníce“ (BFLPE) v kontextu českého vzdělávacího systému
Mgr. Soňa Havlíková Tacitní dimenze učitelova hodnocení žáků 1. stupně
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. Internet – prostředí podporující učení
Mgr. Ján Knapík, Ph.D. Hodnotenie vplyvu univerzitného pastoračného centra na osobu študenta
RNDr. Mária Kolková, Ph.D.
Mgr. Jana Trajová
Prijatie reportu o pridanej hodnote vo vzdelávaní riaditeľmi škôl na Slovensku
Čtvrtek 17. 9. 2015 (11:00 – 12:30)
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Mgr. Martin Švanda
Vliv pohádek na psychiku dítěte
Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.
Mgr. Petr Svojanovský
Neočekávané situace ve výuce studentky učitelství
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Mgr. Kateřina Pevná
Komunita v perspektivě mezigeneračního učení
Čtvrtek 17. 9. 2015 (13:30 – 15:00)
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Sociální reprezentace zeměpisu a dalších školních předmětů
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
Mgr. Eva Draská

 
Čtení nahlas jako možnost využití sociálního kontextu pro rozvoj čtenářské gramotnosti
PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Prosociální kritéria inkluzivního vzdělávání
Mgr. Petr Chaluš Demokratická kultura školy ve vztahu k učení
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. Přínos vzdělávacího oboru výchova ke zdraví z pohledu žáků základních škol
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Výukové strategie podporující hodnoty inkluze na prvním stupni základní školy
Čtvrtek 17. 9. 2015 (15:30 – 16:15)
Mgr. Petr Svojanovský
Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.
Mgr. Barbora Šimůnková
Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství
Mgr., Bc. Vít Šťastný
Mgr. Zuzana Svobodová
Komparace formativního hodnocení ve Francii a v České republice
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Aktuální formy komunikace mezi rodinou a školou
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Majoritní a romské dětí: učitelský pohled