Sekce 3

Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Místnost: EU106
Vedoucí sekce: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. a Mgr. Markéta Zachová

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
Mgr. Lucie Blaštíková Sociální pedagog na základní škole
Mgr. Monika Boušková Jakým způsobem ředitelé přidělují učitele do tříd?
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. Komunikační a interakční děj na standardní a alternativní škole
Mgr. Kateřina Cásková
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Mgr. Barbora Šimůnková
Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství s jejich vzdělavateli
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Profesní přesvědčení ve škole: každý sám za sebe nebo všichni společně?
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
Mgr. Jana Jašková Rozvoj didaktických znalostí obsahu u začínajících vysokoškolských učitelů odborné angličtiny
Drhc. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
doc. PaedDr. Štefan Porubský, Ph.D.
Postoje učiteľov ku školskej reforme – základný predpoklad jej úspechu
 
prof. PaedDr. Alena Doušková, Ph.D. Kurikulárna reforma očami jej aktérov
Ing. Stanislav Michek, Ph.D. Jak zkoumat hospitaci učitelů?
Mgr. Marie Najmonová Osobnost učitele zavádějícího metodu ovlivňující klima třídy
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Jak studenti učitelství pracují s mocí ve školní třídě?
Čtvrtek 17. 9. 2015 (11:00 – 12:30)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Mezigenerační učení mezi učiteli: dotazníkové šetření
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Havrancová
Mgr. Barbora Müllerová
Výzkum profesních kompetencí studentů učitelství v závěru jejich studia
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A.
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Mgr. Klára Kostková, Ph.D.
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
Mgr. Miroslav Janík
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Začínající učitelé a drop-out
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. Kvalita školy pohledem jejich pedagogických pracovníků
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
Vnímaná osobní zdatnost učitelů začátečníků ZŠ v kontextu modelu návyků Stephena Coveyho
Čtvrtek 17. 9. 2015 (13:30 – 15:00)
Mgr. Kateřina Sachrová Etické aspekty výuky českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí (se zaměřením na učební text)
Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. Scholé a škola
Mgr., Bc. Vít Šťastný Soukromé doučování pohledem doučujících
Mgr. Klára Kostková, Ph.D.
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
Výběrové zaměření pozornosti učitelů anglického jazyka před a po účasti ve videoklubech
Čtvrtek 17. 9. 2015 (15:30 – 16:15)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. Učitel a jeho současná profesní dilemata
PhDr., MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D. CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Sonda na dvou českých ZUŠ
Mgr. Soňa Vašíčková Interakčný štýl učiteľa, vzťah k spokojnosti žiakov a ich vzdelávacím výsledkom
PsLic. Jan Vyhnálek Proč to nejde? Analýza diskursu učitelů o změnách v datech z vícepřípadové studie škol
Mgr. Jan Wossala Využívání CLILu ve výuce