Termín přihášek

20.04.2015 13:41

Vzhledem k opožděnému zveřejnění původních termínů se mezní termín pro přihlášení (odeslání) abstraktu příspěvku (prostřednictvím formuláře na stránce Konfrence-Pokyny pro autory) posouvá na 30. 4. 2015. Termín pro přihlášení účastníka na konferenci (formulář na stránce Konfrence-Přihláška) zůstává na 31. 5. 2015.