Upozornění k přihlašování účastníků a k odesílání abstraktů konferenčních příspěvků

16.04.2015 11:35

Upozorňujeme účastníky, že je nutné přihlásit samostatně osobu každého účastníka prostřednictvím formuláře na stránce Přihláška (nejpozději do 31. 5. 2015) a účastník, který vystoupí na konferenci s příspěvkem, musí odeslat samostatně také abstakt svého příspěvku prostřednictvím formuláře na stránce Pokyny pro autory (nejpozději do 20. 4. 2015). V případě obou formulářů prosím po jejich vyplnění nezapomeňte kliknout na tlačítko Odeslat zobrazené dole na konci formuláře!