Konference ČAPV 2015

Katedra pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
pod záštitou děkanky doc. PaedDr. Jany Coufalové, CSc. a náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí Bc. Evy Herinkové
vás zve na 23. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem „Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu“.

Termín konání: 16. – 18. 9. 2015